Kynologen Verbond Nederland

KVN, voor als het nodig is…

Op deze site kun je onmiddellijk lezen waar KVN in deze moderne tijd voor staat en waarvoor je als lid (fokker of kynologische organisatie) bij KVN terecht kunt.
Alle problemen in de kynologische wereld kunt u als lid aan KVN voorleggen en wij wijzen u de weg.
Loopt u tegen een probleem aan? Zoek contact en u krijgt het beste advies voor dat moment.

Juist vanwege het feit dat KVN als bijzondere vereniging is aangesloten bij de Raad van Beheer, kan de stem van KVN (die regelmatig te horen is tijdens ALV’s van de Raad) voor u iets betekenen. Voor u, als fokker, maar ook als rasvereniging of andere kynologische instantie, die het moeilijk vindt de stem te laten horen bij kwesties die spelen. Initiatiefvoorstellen t.b.v. KR bijvoorbeeld.

Een lidmaatschap  dat slechts € 32,50 per jaar kost en bij een probleem een veelvoud hiervan aan kosten, direct kan besparen. Onze adviezen aan leden zijn gratis en wij werken altijd aan direct resultaat.
Actie
 is waar het KVN om gaat, niet om juridische stroperige trajecten. Probleem?-> meldt aan klachtenbureau!..
-> overleg en advies…-> vervolgactie…

Zo hebben wij vele leden in de afgelopen jaren geholpen en zullen wij blijven doen.
Vaak zit het probleem, maar ook de oplossing in de kleine lettertjes van de regels en de contracten, wij halen voor u eruit wat er in zit.
Lidmaatschap is geen rechtsbijstandsverzekering, maar maakt de noodzaak ervan vaak overbodig.

Kynologen Verbond Nederland (KVN) is een vereniging, in 2003 opgericht. Volwaardige en professionele belangenbehartiging voor fokkers en andere kynologische verenigingen is het doel.
Een groot deel van onze belangenbehartiging bestaat uit het bieden van deskundige en (voor leden) zoveel mogelijk gratis hulp bij geschillen tussen bijvoorbeeld fokkers en/of eigenaren van rashonden, en bijvoorbeeld tussen leden en besturen van verenigingen, of andersom. Deze belangenbehartiging, bestaat uit primair mediation en juridisch  advies. Ook bij niet ras  specifieke vraagstukken m.b.t. het belang van de rashond spelen wij een belangrijke rol om discussies op gang te brengen en kleinere partijen samen te brengen en te ondersteunen. Belangenbehartiging, daar hoort ook het ageren tegen tendentieuze mediaberichtgeving bij. Wij zullen altijd strijden tegen onterechte berichtgeving in de gedrukte media, TV-radio en vooral de steeds belangrijker wordende sociale media.

Een unieke vereniging… Voor als het nodig is.