Kynologen Verbond Nederland

Cases

Rasvereniging royeert lid/fokker, stront aan de knikker

Korte samenvatting van het verhaal: Een rasvereniging royeert een fokker, omdat deze zich niet houdt aan het VFR. Gewoonste zaak van de wereld zou je zeggen. Echter de rasvereniging werd verrast door een brief van de advocaat van de geroyeerde fokker en vroeg KVN om advies.
Met een doordachte geadviseerde strategie werd ook dit probleem in der minne geschikt.
KVN doet veel, al zie je het niet altijd.

De Cane Corso die geen stamboom kreeg

Korte samenvatting van het verhaal: Er was een nestje Cane Corso, waarvan de eigenaren de stamboom en het registratiebewijs maar niet kregen van de fokker en ook de Raad van Beheer.

Er werd gereageerd, dat er één pup in het nest niet aanwezig was, maar overleden. Géén reden om de overige pups niet te registreren. De pup was overigens niet overleden, maar niet aanwezig op het moment van chippen. Daar is wat communicatiestoornis over ontstaan.

KVN heeft wat goede raad gegeven, gemaild, een aantal telefoontjes gepleegd en met enig aandringen is de zaak uiteindelijk keurig voor elkaar gekomen. Onze mediationrol past ons goed.