Kynologen Verbond Nederland

Bestuur Raad van Beheer overhoop

Vorige week zaterdag werd het bestuur van de Raad van Beheer compleet gemaakt met de benoeming van mevrouw Siebel en de heren Hoenderken, Last en Broersma. Daarmee het aantal van negen bestuursleden completerend. Onze verbazing was groot om op donderdag 3 december over het ontslag van de heer Nuberg te lezen. De verwarring en de verbazing werd nog groter, doordat de bestuursleden Veeneman, Makkink, Hensema en Kolster op 4 december er ook de brui aan gaven, zonder aankondiging richting de nieuw gekozen bestuursleden. Wij kunnen slechts onze afkeuring richting de afgetreden bestuursleden uitspreken over de gang van zaken. Zonder de nieuwe samenstelling een kans te geven gewoon vertrekken. Daar zijn eigenlijk geen woorden voor. Wij hopen dat het ‘restant bestuur’ snel orde op zaken gaat stellen, voor wat betreft de kynologie, maar vooral ook voor een compleet bestuur, dat snel alle knelpunten kan gaan aanpakken. Er zijn er voldoende zouden wij willen zeggen.