• Galgo Español (Foto beschikbaar gesteld door R. Raeymakers)
 • Engelse Cocker Spaniel (Foto beschikbaar gesteld door L. Loeve)
 • Portugese Water Dog (Foto beschikbaar gesteld door E. Rijnbeek)
 • Siberian Husky (Foto beschikbaar gesteld door C. Buursma)
 • Old English Sheepdog (Foto beschikbaar gesteld door I. van Engelen)

Welkom bij KVN

Kynologen Verbond Nederland (KVN) is een vereniging, die in 2003 is opgericht en een volwaardige en professionele belangenbehartiging in de ruimste zin des woords aan fokkers en liefhebbers van rashonden biedt.

In 2012 en 2013 was het DNA dossier één van de grootste belangen in de kynologie. KVN heeft zich daar dan ook zeer intensief mee beziggehouden en heeft, in samenwerking met de RvB, een mooi resultaat behaald.

Momenteel zijn onze speerpunten de zg. "15 weken regeling', de aangekondigde wijziging van het tuchtrecht, en nog een aantal zaken, waarover leden via nieuwsbrieven geïnformeerd worden. Als ze concreet worden volgen de plannen vanzelf op deze site.

Een ander belangrijk deel van deze belangenbehartiging bestaat uit het bieden van deskundige en bovendien betaalbare hulp indien geschillen rijzen tussen fokkers en/of eigenaren van rashonden, en bijvoorbeeld tussen leden en besturen van verenigingen.

 • KVN opent digitaal klachtenbureau

   

  Kynologen Verbond Nederland richt digitaal klachtenbureau op 

  Op 1 november heeft Kynologen Verbond Nederland (KVN) een klachtenbureau in het leven geroepen. Ten behoeve van klachten van leden, maar ook niet leden over de zaken die er mis zijn in de kynologie. Zaken die mis gaan in de reglementen van verenigingen, het KR van de Raad van Beheer (RvB), en zaken die niet soepel lopen bij het bureau van de Raad van Beheer. Klachten van fokkers, klachten van besturen van (ras)(kynologen) verenigingen. Daar waar dingen vreemd, verkeerd of krom zijn of lijken, dara gaat het om.

  Soms lopen mensen tegen dingen op die niet direct oplosbaar zijn, omdat ze er, naar hun gevoel, alléén in staan. Het is de KVN gebleken, dat er veel klachten zijn die váker voorkomen dan men denkt. Wij gaan aan klachtenbundeling doen!

  Klachtenbureau KVN 

  KVN wil alle klachten en misstanden inventariseren, bundelen en wanneer er tenminste 10 items over het zelfde onderwerp binnenkomen, gaan we die aankaarten bij de instantie waarover geklaagd wordt om te zien of daar een oplossing voor te vinden is, of in andere gevallen initiatiefvoorstellen realiseren.

  Het indienen van een ‘klacht’ gaat heel eenvoudig, stuur een mail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

  In de klacht moet zijn opgenomen: 

  Over welke instantie of vereniging binnen de kynologie je klaagt.
  Met welke instantie heb je een ernstig meningsverschil, of heb je een ‘aanvaring’. Ligt dit aan een halsstarrige houding of ligt dit in basis in de bestaande reglementen, waarbij interpretatie een rol speelt.

  Het onderwerp

  Probeer met een paar steekwoorden te omschrijven waar het om gaat.

  Documentatie

  Zorg dat je ‘bewijzen ’voorhanden hebt. Een opmerking alleen is natuurlijk niet voldoende. Kopieën van correspondentie, e-mails en korte verslagen van telefoongesprekken zijn zinvol bij dossieropbouw.

  Omschrijving

  Omschrijf in kernachtige bewoordingen de aard van het probleem in maximaal ca 300 woorden.

  Hou het kort en probeer de emotie er buiten te houden, hoewel dat soms moeilijk is.

   

  Alle klachten zullen anoniem gebundeld worden en waar nodig zullen bewijsmaterialen geanonimiseerd worden, wanneer er een bespreking volgt met de betreffende instantie. Alleen bij nadrukkelijke toestemming van de inzender zullen zijn/haar gegevens bekend worden gemaakt.

  Alle klachten worden gebundeld weergegeven op de website, zodat ook mensen die zich erin herkennen gestimuleerd worden zich ook uit te spreken.

   

  Op de nieuwe website www.kvnklachtenbureau.nl leest u de spelregels nog eens uitgebreid na.

  Voor leden, maar ook voor niet-leden van de KVN

  Het bureau is er voor iedereen, dat is simpel. 

  De leden van KVN zullen als bijkomend voordeel van hun lidmaatschap een directe behandeling van hun klachten zien ontstaan. Direct na het indien van hun vraag zal er een vraag richting instantie(s) gaan namens het lid. Het probleem wordt meegenomen in de bundeling, maar kan evengoed al snel opgelost zijn, vanwege de voorrangsbehandeling. In het recente verleden hebben wij al enkele leden op deze wijze kunnen helpen. Nu is het tijd voor een uitbreiding van deze activiteit. Wellicht reden om lidmaatschap te overwegen voor niet leden.

   

  KVN behartigt belangen van fokkers en kynologen in de ruimste zin van het woord. Maar eenvoudige hands-on hulp is tegenwoordig vaak al voldoende. De KVN weet de weg en als bijzondere vereniging aangesloten bij de Raad van Beheer, kunnen wij daar altijd ons verhaal kwijt.

   

Adverteerder

Adverteerder

Adverteerder